Top Menu

Verwarming gebouw en sanitair water

Air conditioning remote controllerDe eerste en goedkoopste aanbeveling is een juiste dimensionering van de ketelinstallatie. Want een te grote ketel leidt tot overbodige extra investeringskosten en een lager rendement. Een gedetailleerde warmtelastberekening is dus een must, bij voorkeur al tijdens het ontwerp van het gebouw.

Wat ook al tijdens het ontwerp van het gebouw dient te gebeuren is het bepalen van de plaats van de installatie in het gebouw. Om warmteverliezen te beperken is dit best binnen het beschermd volume.

Systemen op aardgas of stookolie

Eén van de opties is een modulerende en condenserende ketel op aardgas of stookolie. ‘Modulerend’ houdt in dat het vermogen van de installatie trapsgewijs ingesteld kan worden naargelang de warmtevraag. ‘Condenserend’ betekent dan weer dat ook de latente warmte aanwezig in de waterdamp in de rookgassen nuttig aangewend wordt. Het rendement van zo’n ketel op aardgas reikt iets hoger dan die op stookolie. Ook ligt de CO₂-emissie van stookolie 30% hoger dan van aardgas voor dezelfde opgewekte warmte.

Duurzame energietechnieken

Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een écht duurzame energietechnologie en zo nog meer besparen op je energiefactuur. Meer hierover hier (link).

Verwarmingssystemen voor bedrijfshallen

In kleine bedrijfshallen kan je verwarmen met een centrale installatie. In grote bedrijfshallen is het echter energiezuiniger om de warmte zo dicht mogelijk bij de plaats van afgifte op te wekken. Zo vermijd je lange leidingen met grote verliezen tot gevolg. Volgende systemen kun je hierbij gebruiken:

Convectieverwarming op gas

Deze toestellen produceren warme lucht met een brander en de warmte wordt verspreid met behulp van een ventilator. Deze toestellen zijn geschikt voor de verwarming van goed geïsoleerde, niet te hoge hallen waar een constante en homogene temperatuur gewenst is. Er zijn twee types direct op aardgas gestookte toestellen: de luchtverhitters en de warmeluchtgeneratoren.

Stralingsverwarming

Bij stralingsverwarming wordt de gevoelstemperatuur verhoogd zonder de lucht te verwarmen. Er bestaan meerdere types van stralingstoestellen: donkere stralingsbuizen, heldere stralingspanelen en puntstralers. Deze verwarmingstechnologie wordt vooral toegepast:

  • in gebouwen met slechte isolatie en luchtdichtheid,
  • bij zeer grote en/of hoge ruimtes,
  • wanneer de bezetting van ruimtes zeer onregelmatig is
  • in ruimtes met verspreide werkposten
  • in ruimtes waar deuren of poorten vaak open staan.

Warmterecuperatie

Warme lucht stijgt. Daardoor stapelt zich altijd warme lucht op net onder het dak. Ventilatoren juist onder het dak (destratificatoren) kunnen die warme lucht vanonder het dak weghalen en terug naar beneden sturen. Zo wordt de temperatuur in de hal meer gelijk verdeeld. Ook kunnen ventilatievoorzieningen uitgerust worden met warmterecuperatie op de uitgeblazen lucht.

Heb je restwarmte ter beschikking door bijvoorbeeld machines of ovens? Probeer die warmte dan te recupereren door middel van een warmtewisselaar gekoppeld aan een distributienetwerk.

Productie sanitair water

Besparen op de productie van sanitair warm water betekent in de eerste plaats: vermijden om dit te doen door middel van een elektrische boiler. Ondanks de lage investeringskost is dit immers het duurste systeem in gebruik en ook het minst duurzame. Meer info over duurzame systemen hier (link).

Regeling van verwarmingssystemen

Besparen op verwarming betekent houdt een goede regeling van het verwarmingssysteem in. Dit kan op verschillende manieren.

Gebruik maken van een tijd- en dagregeling is uiteraard evident: de temperatuur wordt verlaagd tijdens de nacht en bij afwezigheid, in het weekend bijvoorbeeld. Een weersafhankelijke regeling zorgt er dan weer voor dat de temperatuur van het aanvoerwater van de kring wordt afgestemd op de buitentemperatuur. Maar er bestaan ook ‘geoptimaliseerde’ regelaars die – afhankelijk van de buitentemperatuur – zelf berekenen wanneer de verwarmingsinstallatie best start om op een door jou bepaald moment de gewenste temperatuur te bereiken.

Circulatiepompen kunnen ook een bron van energieverlies zijn. Een frequentieregeling zorgt ervoor dat ze enkel draaien wanneer er een warmtevraag is.

Het productierendement van een installatie is hoger wanneer één ketel op maximaal vermogen werkt in plaats van twee ketels op half vermogen. Een cascaderegeling van twee of meerdere verwarmingssystemen zorgt ervoor dat het rendement steeds zo hoog mogelijk is.