Top Menu

Structuur gebouw

structuur_gebouw_iStock_000011887954SmallFlexibel gebouw met juiste grootte

Een goed ontwerp van jouw gebouw begint bij een goed gedetailleerd programma van eisen. Er dient rekening gehouden te worden met de variatie in de bezettingsgraad en het gebruik van het gebouw op verschillende tijdstippen. In het beste geval worden de mogelijke wijzigingen in het gebruik van het gebouw, eventuele uitbreidingen, etc, ook meteen in kaart gebracht. Op basis van dit programma kan de ontwerper aan de slag om een gebouw te creëren dat uitgaat van jouw huidige én mogelijke toekomstige behoeften.

Zonering en compartimentering klimaatzones

Door een gebouw te verdelen in klimaatzones kun je heel veel energie besparen. Zoneren betekent dat koude, niet te verwarmen of te koelen ruimten zoveel mogelijk worden gegroepeerd. Idem met zones die worden verwarmd. Waar koude en warme zones bij elkaar komen moet natuurlijk voldoende worden geïsoleerd.

Zongerichte oriëntatie

Ook door een gebouw slim te oriënteren kan veel energie worden bespaard. De meest gebruikte lokalen situeren zich best aan de zuid- of westzijde. Lokalen die je minder frequent gebruikt of verwarmt, zoals technische ruimten, stockeerruimten of sanitaire lokalen, worden best aan de noord- of oostzijde ingepland. Ook te koelen ruimten, voor servers bijvoorbeeld, worden best op koudere locaties geplaatst. Om daglicht in loodsen binnen te brengen kan de lichtstraat best op het noorden gericht zijn in een hellend dak (bijvoorbeeld sheddak). Het bijkomend voordeel van een sheddak is dat de zuidgerichte dakoppervlakte groter wordt voor bijvoorbeeld zonnepanelen toe te passen.