Top Menu

Energiemonitoring

Consumption measurementHet is sterk aanbevolen om het energieverbruik door middel van elektriciteit, warmte, stoom, perslucht, brandstof, etc. te monitoren. Zo kunnen abnormale verbruiken opgespoord en bijgestuurd worden en kan het verbruik van verschillende periodes vergeleken worden. Ook kunnen bijvoorbeeld piekbelastingen geoptimaliseerd en sluimerverbruikers geëlimineerd worden.

Een goed energieboekhoudingssysteem bezit minstens: maandelijkse invoer van alle energieverbruiken, een benchmarking van het energieverbruik en een bepaling van het gecorrigeerd verwarmingsverbruik in functie van de graaddagen. Ook is het mogelijk te vergelijken in functie van de omzet en de productiecijfers.

Bedrijven die aangesloten zijn op middenspanning of hoogspanning hebben een slimme teller waarbij de netbeheerder het energieverbruik per kwartier uitleest. Eénmaal per jaar kan het bedrijf deze gegevens gratis inkijken via een web applicatie. Op basis van deze gegevens is het energieverbruik eenvoudig te monitoren. Wel is het daarnaast ook interessant om op grote energieverbruikers aparte meters te plaatsen om meer detailgegevens te verzamelen.